KRÓTKA HISTORIA

2013-09-02 11:11

KRÓTKA HISTORIA

 

Przed reformacją parafia Bieniewo należała do archiprezbiteratu orneckiego. Należały do niej wówczas dwa kościoły filialne w Piotraszewie i Wolnicy.

 

Kościół w Bieniewie położony jest na wzgórzu. Jest to budowla orientowana, salowa, nakryta stropem o zaokrąglonych bocznych odcinkach. Kościół ma kruchtę od południa, zakrystię od północy i wieżę od zachodu. Wieża w przyziemiu wzniesiona zkamieni polonych, wyżej nadbudowana w 1850 roku z cegły. Na wschodnim szczycie kościoła znajduje się sygnaturka zwieńczona kogutkiem z blachy.

 

Ołtarz główny z końca XVIII wieku wykonany został przez Chrystiana Beniamina Schultza. Po bokach ołtarza znajdują się rzeźby św. Piotra i św. Paweła. Obrazy ołtarzowe św. Marii Magdaleny i św. Rocha są najprawdopodobniej pędzla Jana Strunge z około 1840 roku.

 

Ambona jest także z warsztatu Schultza. Chrzcielnica powstała w początkach XIX w. w pracowni Biereichela Młodszego, a jej styl nawiązuje do rokoko. W tym samym stylu są wykonane pod koniec XIX w. chór muzyczny i prospekt organowy.

 

Z innego wyposażenia kościoła należy zwrócić uwagę na barokowy krucyfiks z połowy XVIIIw. wiszący na ścianie południowej oraz z tego samego okresu cykl obrazów 12 Apostołów