Parafia św. Marii Magdaleny w Bieniewie.

Archidiecezja Warmińska, Dekanat Orneta. 

Proboszcz ks. mgr. Mariusz Makowski.

                                                                                                                                    

Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 r.                                                      W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe. Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie Archidiecezji Warmińskiej będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często zmagają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszymi ofiarami, za które Siostry odwdzięczą się nam swoją modlitwą.

Ewangelia i rozważania

Szósta Niedziela Zwykła 12 – 02 – 2017

2017-02-13 22:39
EWANGELIA (Mt  5, 17 – 37)    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,...

Czwarta Niedziela Zwykła 29 – 01 – 2017

2017-01-29 17:05
EWANGELIA (Mt  5, 1 – 12a)    Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą,...

Niedziela Chrztu Pańskiego | 08.01.2017

2017-01-08 14:00
EWANGELIA (Mt  3, 13 - 17)    Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:  „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”  Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam...

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła 16 – 10 – 2016

2016-10-16 21:28
EWANGELIA (Łk 18, 1-8) Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która  przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim...

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła | 04.09.2016

2016-09-04 12:00
Ewangelia (Łk 15. 1-32) Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia...

Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła | 28.08.2016

2016-08-28 12:00
Ewangelia (Łk 14,1. 7-14) Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego...

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | 21.08.2016

2016-08-21 11:52
Ewangelia (Łk 13, 22-30) Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro...

Dwudziesta Niedziela Zwykła | 14.08.2016

2016-08-14 12:00
Ewangelia (Łk 12,49-53) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem...

Dziewiętnasta Niedziela Zwykła | 07.08.2016

2016-08-07 15:00
Ewangelia (Łk 12, 32 - 48) Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól...

                                                                      

Msze Święte niedzielne:

Bieniewo: 8:30, 12:00

Piotraszewo: 10:30

                                                               

 

Ks. Mariusz Makowski - proboszcz

tel. 89-616-07-82

kom. 600-427-203

Bieniewo 57

11-135 Lubomino