Parafia św. Marii Magdaleny w Bieniewie. Archidiecezja Warmińska, Dekanat Orneta. 

Proboszcz ks. mgr. Mariusz Makowski.

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

Okres zbliżających się uroczystości pierwszokomuninych jest dla nas wszystkich okazją do refleksji nad wychowaniem, a także religijnym wychowaniem naszych dzieci i młodzieży. Kiedy zbliżają się te szczególne dni zastanawiam się zawsze jaki los czeka te dzieci i jak i czy będą w stanie kontynuować swoja więź z Chrystusem. Są przypadki, o których z góry można powiedzieć, że ich dalsze życie religijne jest zagrożone. Często wiąże się to z podejściem samych rodziców, oraz symptomami, które mówią o lekceważącym stosunku do Kościoła, a także do Boga. Trudno mówić o wzorowym wychowaniu, kiedy rodzice całkowicie pozostawiają dziecko samo sobie. Jest to prawdziwe zarówno w ogólnym jak i religijnym wychowaniu. Wysyłanie dziecka samemu do kościoła, to jeden z rażących dowodów na to, że kościół dla  tej rodziny stanowi marginalną wartość. Wiele rzeczy jest o wiele ważniejszych, a gdzieś na samym końcu Bóg. Często tak jest również w odniesieniu do samego dziecka. Wszystko ważniejsze, a dziecko gdzieś na odległym miejscu. Bo jak sobie tłumaczyć fakt, że dziecko nie może liczyć na wsparcie swoich rodziców chociażby przez sam fakt ich obecności wraz z dzieckiem w kościele?

                                                                                                                                                                                      

Kościół w Bieniewie wzbogacił się o nowy, stylowy fotel dla celebransa. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować rodzinie, która ofiarowała do kościoła fotel dla głównego celebransa. Rodzina pragnęła pozostać anonimowa. Musimy to uszanować niemniej jednak bardzo serdecznie dziękuję im za ciągłe zatroskanie o wygląd i wyposażenie naszego kościoła, oraz za złożony dar. 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           

Msze Święte niedzielne:

Bieniewo: 8:30, 12:00

Piotraszewo: 10:30