Parafia św. Marii Magdaleny w Bieniewie. Archidiecezja Warmińska, Dekanat Orneta. 

Proboszcz ks. mgr. Mariusz Makowski.

                                                                                                           

Odpust ku czci św. Michała Archanioła oraz Dożynki Parafialne w Wolnicy

W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich rolników na dziękczynienie Bogu za dar tegoroczne zbiorów. Msza św. rozpoczynająca uroczystości o godz. 15:00.

                                                                                                                                                                                      

Ewangelia (Mk  9, 30-37)

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.  Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.  Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

 

Jezus, przebywając z uczniami, przekazywał im wiele informacji. Niektóre były dla nich niezrozumiałe, jak na przykład ta o śmierci i zmartwychwstaniu. Żyjemy w świecie komunikacji masowej. Każdego dnia jesteśmy zasypywani ogromną ilością informacji. Część z nich jesteśmy w stanie przyswoić i zapamiętać, inne przechodzą obok nas niezauważone. Kościół, wykorzystując środki społecznego przekazu, pragnie dotrzeć z Dobrą Nowiną do jak najszerszego kręgu osób. Czy wszyscy oni przyjmą orędzie o zbawieniu? Tego nie wiemy. Nie zniechęcajmy się jednak i czyńmy swoją powinność. Słowo jest jak ziarno gorczycy. Raz rzucone wzrasta powoli. Uczniowie dopiero po czasie zrozumieli to, co do nich mówił Jezus.
Panie, powierzamy Ci środki społecznego przekazu: ich odbiorców i nadawców. Niech służą Prawdzie i będą przekaźnikami Dobrej Nowiny o zbawieniu.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           

Msze Święte niedzielne:

Bieniewo: 8:30, 12:00

Piotraszewo: 10:30

                                                                                                           

Ks. Mariusz Makowski - proboszcz

tel. 89-616-07-82

kom. 600-427-203

Bieniewo 57

11-135 Lubomino