Parafia św. Marii Magdaleny w Bieniewie. Archidiecezja Warmińska, Dekanat Orneta. 

Proboszcz ks. mgr. Mariusz Makowski.

                                                                                                           

Piąta Niedziela Okresu Zwykłego   07 – 02 – 2016

 

 Ewangelia (Łk 5, 1 - 11 )

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem 

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
 

W obliczu radykalizmu Ewangelii wielokrotnie można usłyszeć opinię o woli bycia „zwyczajnym” chrześcijaninem. Piotr podobnie, nie czuje się predysponowany do czegoś wielkiego, on wręcz boi się Nauczyciela, który ma tak wielką moc nad rzeczywistością. Lecz z drugiej strony lęk Piotra jest także znakiem rzeczywistego powołania. Każdy z proroków w momencie swego powołania słyszy to samo: „Nie bój się!”. Blisko sto trzydzieści razy w całej Biblii Bóg mówi do człowieka: „Nie bój się!”. Powołując każdego z nas, Bóg pragnie obudzić w nas zaufanie, że On wie, czego nam potrzeba i jak nas prowadzić najlepszą z możliwych dróg.
Wobec moich obaw i lęków nie zostawiaj mnie samego, ale daj mi poczucie Twojej obecności, wskaż drogę, którą przygotowałeś dla mnie, i ześlij zaufanie w Twoje prowadzenie.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci

Data śmierci           Imię i Nazwisko zmarłego          Miejscowość      Rocznica

08-02-1998               Jan Ostapowicz                           Bieniewo                  18

08-02-2007               Stanisław Kowalczyk                   Wolnica                    9

08-02-2009               Janina Smyk                                   Różyn                        7

09-02-2001               Kazimierz Mięsaka                         Gronowo                 15

10-02-1985               Alfred Burcon                                 Gronowo                 31

11-02-1992               Michał Ptaszyński                          Urbanowo               24

12-02-1991               Wacław Paudyna                        Piotraszewo            25

12-02-1999               Jadwiga Werkowska                   Bieniewo                  17

14-02-2006               Zbigniew Augusiewicz                Różyn                        10

14-02-2010               Zygmunt Duda                              Bieniewo                  6

                                                                                                           

Msze Święte niedzielne:

Bieniewo: 8:30, 12:00

Piotraszewo: 10:30

                                                                                                           

Ks. Mariusz Makowski - proboszcz

tel. 89-616-07-82

kom. 600-427-203

Bieniewo 57

11-135 Lubomino